นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 9 ผลงานโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.การพัฒนาต้นแบบระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวและการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ภายในรถยนต์

2.การประเมินสมรรถนะการใช้งานโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดด้วยโปรแกรม PVsyst

3.การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และการนำไปประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรจากหัวข้าวเย็นใต้